ABOUTHOMESITEMAPCONTACT
IASLIM_a
STATUTE
PROJECTS
MARKETING
PHOTO GALLERY
CONTACT
home : iaslim

Zapisnik

sastanka predstavnika IASLIM-a, Međunarodne asocijacije upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme i direktora javnih ustanova i trgovačkih društava iz Hrvatske

 

Sastanak je održan u konferencijskoj sali na Bazenu Kantrida u Rijeci, 27. travnja 2010. godine u 10.00 sati. Sastanak su vodili Zlatan Hreljac, direktor Rijeka sporta d.o.o. i Jože Jenšterle, generalni sekretar IASLIM-a.

 

Učesnici

Zlatan Hreljac, direktor Rijeka sporta d.o.o. Rijeka, Jože Jenšterle, generalni sekretar IASLIM-a, Miodrag Novosel, direktor Gradskog poduzeća EKOM d.o.o. Čakovec, Natalija Žetko, ravnateljica Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin, Dino Bailo, direktor Športskog centra Višnjik Zadar, Mario Peruško, ravnatelj Javne ustanove Pula Sport Pula, Sandra Velčić, Rijeka sport d.o.o. Rijeka, Aljoša Mirković, Šporstki centar Višnjik Zadar, Marko Strahija, Rijeka sport d.o.o. Rijeka, Josip Miočić, Športski centar Višnjik Zadar, Velimir Mudri, Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin, Mirko Sičić, Športski centar Višnjik Zadar i Jana Janežić, poslovna sekretarica IASLIM-a.

Dnevni red

1. Udruživanje upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Hrvatskoj
2. Sadržaj međunarodnog seminara i konferencije 7-8 listopada 2010, u Rijeci
3. Organizacija (poziv, publikacija, dvorana, smještaj) seminara i konferencije

 

Rasprava i zaključci

 

Točka 1

Rasprava

Zlatan Hreljac je predložio da se upravljači infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Hrvatskoj organiziraju u asocijaciju, koja bi zastupala interese lokalnih zajednica i upravljača infrastruktura. Program asocijacije mora uključivati edukaciju djelatnika te izradu standarda i normativa upravljanja infrastrukturom. U asocijaciju bi morali uključiti i školsku sportsku infrastrukturu. Mario Peruško je naglasio da bi asocijacija promovirala sektor upravljanja infrastrukturom u državi i podigla komunikaciju između upravljača, lokalnih zajednica i države, na viši nivo. Interes za uključivanje u asocijaciju imaju istarski sportski centri u Puli, Poreču, Umagu i Rovinju. Dino Bailo je predstavio sistem upravljanja javnom infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Zadru. Grad je osnovao trgovačko društvo, koje ima za cilj kvalitetno upravljanje infrastrukturom, razvoj novih programa i prihodovanje financijskih sredstava. Josip Miočić je predstavio programe u Zadru, koji uključuju zabavne sadržaje, kongrese i sportski turizam. Natalija Žetko je ukazala na potrebu za povezivanjem upravljača infrastrukture za sport i slobodno vrijeme u Hrvatskoj sa ciljem razmjene iskustava, sistemskog rješavanja problema, ostvarivanja ušteda i uvođenja tehnologija za racionalizaciju energetske opskrbe objekata te razvoja modela naplaćivanja usluga. Jedan od projekata asocijacije mogao bi biti elaborat ekonomske učinkovitosti upravljanja sportskom infrastrukturom, na primjer bazena. Asocijacija upravljača infrastrukture mogla bi u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, doprinjeti razvoju međunarodnog marketinga na području sportskog turizma. Josip Miočić ukazao je na potrebu razvoja obrazovnih programa za sektor infrastrukture za sport i slobodno vrijeme - bilo bi potrebno razviti programe dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Miodrag Novosel se zahvalio Rijeci na inicijativi za udruživanje upravljača infrastrukturom u Hrvatskoj i naglasio da će upravljači u državi imati koristi od asocijacije. Upravljači se moraju sami organizirati te napraviti programe i projekte. Asocijacija mora sudjelovati kod pripreme Zakona o sportu. Dino Bailo je predložio da se odmah pozovu svi upravljači infrastrukturom u državi na uključivanje u asocijaciju. Zlatan Hreljac je predložio da se danas osnuje Odbor upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Republici Hrvatskoj.

 

Zaključak 1

Predstavnici javnih ustanova i trgovačkih društava iz Rijeke, Varaždina, Zadra, Čakovca i Pule, prisutni na sastanku u Rijeci, osnovali su Odbor upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Republici Hrvatskoj. Odbor je operativno tijelo, koje će pripremiti osnivanje Asocijacije upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme Hrvatske. Osnivački sastanak Asociacije odbor će pripremiti za 7. listopad 2010 u Rijeci, za vrijeme međunarodnog seminara i konferencije IASLIM-a u Rijeci. Asocijacija će se uključiti u Međunarodnu asocijaciju upravljača infrastrukture za sport i slobodno vrijeme.

 

Zaključak 2

Odbor upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Republici Hrvatskoj, pripremit će statut i program Asocijacije te pozvati sve upravljače infrastrukturom u Hrvatskoj na sastanak u Rijeku.

 

Zaključak 3

 

Članovi Odbora upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Republici Hrvatskoj su:
1. Zlatan Hreljac, direktor Rijeka sport d.o.o. Rijeka,
2. Dino Bailo, direktor Športski centar Višnjik Zadar,
3. Miodrag Novosel, direktor Gradskog poduzeća Ekom d.o.o. Čakovec,
4. Natalija Žetko, ravnateljica Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin,
5. Mario Peruško, ravnatelj Javne ustanove Pula sport Pula.

 

Odbor će do sastanka u listopadu voditi Zlatan Hreljac. U rad Odbora će se zbog dugogodišnjeg iskustva odmah pozvati g. Dragutin Kosić, Dom sportova Zagreb i g. Krešimir Ivaniš, profesor iz Zagreba. Tajničke poslove obavljat će Sandra Velčić.

 

Točka 2

Zaključak 4

Sadržaj međunarodnog seminara IASLIM u Rijeci, uključivat će sljedeće teme:
1. Nova paradigma sporta, slobodnog vremena i infrastrukture
2. “Socialni management” (upravljanje) javne infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme
3. Obrazovni programi
4. Nove tehnologije
5. Novi sustavi financiranja

 

Zaključak 5

Članovi Odbora upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Republici Hrvatskoj, pripremit će tekstove (2-3 stranice) o načinima upravljanja infrastrukturom u njihovim lokalnim zajednicama te odnosu javnih i komercijalnih programa u objektima kojima upravljaju. Tekstovi će biti predstavljeni na konferenciji IASLIM-a te na tiskovnoj konferenciji.

 

Točka 3

Zaključak 5

Poziv na međunarodni seminar i konferenciju u Rijeci, pripremit će međunarodna asocijacija i Grad Rijeka. U sljedećem mjesecu odredit će se dvorana u kojoj će se održati seminar i konferencija. Za seminar i konferenciju pripremit će se posebna publikacija. Organizatori će učesnicima ponuditi mogućnosti hotelskog smeštaja.

Sastanak je završen u 12.20 sati. Poslije sastanka direktor Zlatan Hreljac pozvao je prisutne na razgledanje bazenskog kompleksa na Kantridi, na ručak i posjetu sportskoj dvorani Centar Zamet.

 

Zapisničar: Nives Superina.

 

Dokumenat si možete i natsnuti:

 

Zapisnik sastanka

 

NEWSLETTER

Please send me newsletters with information about IASLIM activities.

E-mail:
Name and Surname:
Organization:
Action:    

SURVEY

Do you support the idea of foundation The International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management? [115]
Yes.
No.
I don't have opinion.
I would propose something else.