ABOUTHOMESITEMAPCONTACT
IASLIM_a
STATUTE
PROJECTS
MARKETING
PHOTO GALLERY
CONTACT
home : iaslim

 

Z A P I S N I K

osnivačkog sastanka Odbora IASLIM Crne Gore
(Međunarodno udruženje upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme)

 

Sastanak je održan u konferencijskoj sali sportske dvorane Moraća u Podgorici, 24. februara 2010. godine u 11.00. Prisutni na sastanku materiale su primili u mjesecu januaru po elektronskoj pošti i u printanom obliku prije sjednice. Sastanak su vodili Časlav Vešović, direktor Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica i Jože Jenšterle, generalni sekretar IASLIM-a.


Prisutni

Časlav Vešović, direktor Javnog preduzeća Sportski objekti Podgorica, Jože Jenšterle, generalni sekretar IASLIM-a, Branislav Radević, direktor Sportsko-rekreativnog centra Bar, Predrag Ivanović, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Nikšič, Savo Morović, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Igalo, Ivan Ivanović, direktor Sportskog centra Budva, Vojin Vujović, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Berane, Danilo Stipe Vukićević, direktor Sportskog centra ADA d.o.o. Plevlja, Veselin Radoman, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Cetinje, Danko Radović, zamjenik direktora Javnog preduzeća Sportski objekti Podgorica, Vladimir Ivanović, direktor Sportske dvorane “Bratstvo jedinstvo” Ulcinj, (KK Ulcinj), Aleksa Drljević, Fudbalski klub Orjen Zelenika, Ljubiša Mišković, Fudbalski savez Crne Gore, Bajo Jovović, Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad, Živko Šipčić, Policijska akademija Danilovgrad, Predrag Perčin, direktor Javne ustanove Sportska dvorana Župa Tivat, Vuk Popović, izvršni direktor VZ Sport d.o.o.Žabljak, Milika Popović, prof., savjetnik za investicije i infrastrukturu, Ski Centar Javorovača Žabljak, Nikola Prentić, generalni sekretar Fudbalskog kluba Budućnost, Jana Janežić, poslovna sekretarica IASLIM-a, mag. Mira Lesjak, ekonomska savjetnica, Veleposlaništvo Republike Slovenije u Republici Crnoj Gori, Miha Šter, direktor Elan Inventa d.o.o., Stanko Radulović, Vijesti, Miloš Pavičević, Pobjeda, Arena i novinar Dan-a.


Dnevni red

1. Registracija i utvrđivanje prisutnosti
2. Predstavljanje organizacije i programa IASLIM, Međunarodnog udruženja upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme
3. Osnivanje Odbora IASLIM Crne Gore
4. Izbor predsednika, sekretara i članove sekretariata Odbora IASLIM Crne Gore
5. Program Odbora IASLIM Crne Gore
6. Razno

 

 

Rasprava i zaključci

 

Tačka 1

Predstavnici sportskih centara i upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gori svoje su prisustvo na sastanku registrirali potpisima u listu prisutnih. Sportski centri i upravljaći, koji su željeli postati članovi Odbora IASLIM Crne Gore, predali su ispunjene prijavnice za članstvo.

 

 

 

Sastanak je otvorio Časlav Vešović, direktor Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica, pozdravio sve prisutne i predložio dnevni red. Kasnije je vođenje sastanka predao Jožu Jenšterleu, generalnom sekretaru Međunarodnog udruženja upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme.

 

Na sastanku je bilo prisutno osamnajst (18) predstavnika sportskih centara i upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gori, dva (2) predstavnika Međunarodnog udruženja upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme te predstavnici veleposlaništva, poduzeća i novinari.

 

Tačka 2

Jože Jenšterle, generalni sekretar IASLIM-a, predstavio je međunarodno udruženje, organizaciju, članstvo, programe i projekte. Međunarodno udruženje upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme, osnovano je 4. decembra 2008. Osnovalo ga je 29 javnih ustanova, poduzeća, agencija i sportskih organizacija. Osnovni ciljevi udruženja su održivi razvoj i socijalni menadžment infrastrukture za sport i slobodno vrijeme, uvođenje novih tehnologija i razvoj inovativnih programa. Međunarodno udruženje je neprofitna organizacija, koja fokusira svoje aktivnosti u razvoj sporta, slobodnog vrijemena i infrastrukture.

Djelatnosti udruženja su:

  • razvoj međunarodne mreže javnih ustanova, poduzeća, istraživačkih instituta, obrazovnih ustanova, konzultantskih agencija, regionalnih i lokalnih zajednica, koji planiraju, grade, upravljaju i održavaju infrastrukturu za sport i slobodno vrijeme te osiguravaju uvjete za održivi razvoj sporta za sve, programe za zdrav život, organizaciju priredbi, programe za slobodno vrijeme za sve socialne skupine: djecu, omladinu, žene, invalide, starije osobe, rekreativce, sportaše i druge skupine ljudi,
  • organiziranje međunarodnih konferencija,
  • obrazovanje i osposobljavanje menađera i profesionalaca, 
  • organizacija međunarodnih seminara i studijskih putovanja, 
  • razvoj standarda i normativa za planiranje, projektiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i korištenje infrastrukture za sport i slobodno vrijeme,
  • razvoj internetnih komunikacijskih sistema između članova udruga i drugih organizacija,
  • izdavačka djelatnost stručnih i znanstvenih publikacija,
  • suradnja sa drugim međunarodnim organizacijama na poslovnim konferencijama i međunarodnim kongresima.

 

Od danas udruženje ima 198 članova u dvadesetijednoj (21) zemlji: Argentina, Brazil, Čile, Hrvatska, Kuba, Dominikanska Republika, Ekvador, Španjolska, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Crna Gora, Mozambik, Nigerija, Peru, Portugal, Rusija, Srbija, Slovenija, Urugvaj i Venezuela.

 

Djelovanje međunarodnog udruženja organizirano je po zemljama, regijama i kontinentima. Statut udruženja i programe aktivnosti usvajaju kontinentalne konferencije za Europu, Latinsku Ameriku i Karibe, regionalni i nacionalni odbori IASLIM-a. Europsku konferenciju vodi upravni odbor: Roman Jakić (predsjednik) iz Slovenije, Antonio Llop iz Španjolske, Zlatan Hreljac iz Hrvatska i Bratislav Ignjatović iz Srbije. Konferenciju za Latinsku Ameriku i Karibe vodi upravni odbor: Omar Carnevali (predsjednik) iz Venezuele, Jorge Ehlers (podpredsjednik) iz Čilea, Alexander Meier (tajnik) iz Venezuele, Fernando Telles iz Brazila, Victor Marinescu iz Argentine, Humberto Rodriguez iz Meksika i Ramon Salcedo iz Dominikanske Republike. Aktivnosti udruženja u Africi vodi Udruženje sportskih menadžera Mozambika, koje vodi prijedsednik José Gabriel Davá. Međunarodno udruženje se razvija, dopunjuje svoju organizacijsku strukturu i uključuju se novi članovi.

 

Udruženje financira program i aktivnosti iz članarine, koju predstavljaju kotizacije za međunarodne seminare i konferencije, prihoda od oglašavanja, sponzorstva i donatorskih doprinosa organizatora seminara i konferencija. Udruženje kroz glavni ured u Sloveniji, obezbeđuje dio sredstava za pripremu međunarodnih seminara i konferencija, stručnih publikacija, razvoj standarda i normativa te internetne komunikacijske sisteme. Najveći dio sredstava za organizaciju međunarodnih seminara i konferencija te štampanje publikacija, obezbeđuju kontinentalne konferencije i odbori te organizatori seminara i konferencija.

 

Međunarodno udruženje je od osnivanja organiziralo sastanke stručnjaka, studijska putovanja, međunarodne seminare i konferencije te sudjelovao na međunarodnim konferencijama i kongresima na Bledu i u Ljubljani (SLO), Münchenu (GER), Quebecu (CAN), Maputu (MOZ), San Carlosu, Caracasu, Barquisimetu (VEN), Londonu, Ipswichu (UK), Rijeci, Zagrebu (CRO), São Paulu (BRA) i Podgorici (MNE). Izvješća o sastancima, seminarima i konferencijama su na internetskoj stranici udruženja www.iaslim.org.

 

Udruženje u suradnji sa partnerima razvija obrazovni program "Međunarodna škola menađmenta infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme", koji je usmjeren na stručno usavršavanje menadžera i profesionalaca u javnim ustanovama, poduzećima, lokalnim zajednicama, sportskim organizacijama i drugim upravljaćima infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme. Udruženje ima potpisane ugovore o razvoju obrazovnog programa sa Univerzitetima, poslovnim školama i specijaliziranim ustanovama i poduzećima. Međunarodni seminari, konferencije i studijska putovanja u različitim zemljama izvodili su se na engleskom, španjolskom, portugalskom, slovenskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Udruženje je izdalo dvije publikacije, koje su se koristile na međunarodnim seminarima i konferencijama. U 2009 izdalo je publikaciju "Budućnost infrastrukture za sport i slobodno vrijeme." Godine 2010 je izdalo publikaciju "Sport i urbani razvoj."

 

Međunarodno udruženje uspješno vodi projekte osnivanja nacionalnih asociacija i odbora (Venezuela, Hrvatska, Crna Gora).

 

Zaključak 1

Prisutni na sastanku su se upoznali sa organizacijom, članstvom, programima i projektima međunarodnog udruženja.

 


Tačka 3

Generalni sekretar IASLIM-a je na osnovu primljenih prijavnica za članstvo u Međunarodnom udruženju upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme, predložio prisutnim predstavnicima sportskih centara i upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gore, osnivanje Odbora IASLIM Crne Gore. Predstavio je Statut međunarodnog udruženja i poglavlja, koja određuju naziv, status, ciljeve, adresu, članstvo, generalnu skupštinu, funkcije, organe, glavni ured, regionalne i kontinentalne urede, radne jezike, članarinu, financiranje, prestanak članstva, izmjenu statuta, raspuštanje i druge stvari. Generalni sekretar naglasio je, da međunarodno udruženje nije birokratsko zasnovana organizacija nego fleksibilan sistem i pokret upravljaća infrastrukturom, koji se brzo razvija i ostvaruje svoje ciljeve.

 

Rasprava

Časlav Vešović, direktor Javnog preduzeća Sportski objekti Podgorica, podržao je prijedlog za osnivanje Odbora međunarodnog udruženja za Crnu Goru i naglasio značaj povezivanja javnih ustanova, preduzeća, lokalnih zajednica i sportkih organizacija, koji upravljaju infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gori. Tim povezivanjem dobija infrastruktura za sport i slobodno vrijeme veći značaj u državi. Ljubiša Mišković, Fudbalski savez Crne Gore, podržao je povezivanje upravljaća infrastrukturom i naglasio veliki značaj razvoja sportske infrastrukture za cjelovit razvoj sporta u državi. To je bio glavni razlog, da se Fudbalski savez Crne Gore uključuje u međunarodno udruženje. Predrag Perčin, direktor Javne ustanove Sportska dvorana Župa Tivat, predstavio je interese ustanove za povezivanje sa drugim upravljaćima sportskih centara i ukazao na značaj profesionalnog stručnog usavršavanja menađera i profesionalaca, koji upravljaju i održavaju infrastrukturu za sport i slobodno vrijeme.

 

Zaključak 2

Osamnajst (18) javnih ustanova, preduzeća, sportskih organizacija i drugih upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gori, osnovalo je Odbor IASLIM Crne Gore. Oni će postati članovi Međunarodnog udruženja upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme. Od osamnajst osnivača na sastanku je bilo prisutno šestnajst. Predstavnici Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje i Mediteranskog sportskog centra Budva, poslali su prijavnice za članstvo i opravdali su svoju odsutnost zbog vrijemenskih prilika.

 

Zaključak 3

Članovi Odbora IASLIM Crne Gore su:
1. Javno preduzeće Sportski objekti Podgorica
2. Fudbalski savez Crne Gore
3. Fudbalski klub Budućnost
4. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad
5. Policijska Akademija Danilovgrad
6. Javno preduzeće Sportski centar Nikšić
7. Sportski centar ADA d.o.o. Plevlja
8. Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje
9. Javno preduzeće Sportski centar Berane
10. Javno preduzeće Sportski centar Kolašin
11. Javno preduzeće Sportski centar Cetinje
12. Sportska dvorana “Bratstvo jedinstvo” Ulcinj
13. Javno preduzeće “Sportsko-rekreativni centar” Bar
14. Mediteranski sportski centar Budva
15. Javna ustanova Sportska dvorana Tivat
16. Javno preduzeće Sportski centar Igalo
17. Fudbalski klub Orjen Zelenika
18. Ski centar Javorovača Žabljak

 

Tačka 4

Generalni sekretar IASLIM-a je na osnovu primljenih prijedloga i obavljenih razgovora predstavio listu kandidata za članove sekretariata Odbora IASLIM Crne Gore. Za članove predložio je Časlava Vešovića, direktora Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica, Branislava Radevića, direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativni centar Bar, Predrag Ivanovića, direktora Javnog preduzeća Sportski centar Nikšič, Savu Marovića, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Igalo, Damjana Kneževića, direktora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo polje, Ivana Ivanovića, direktora Mediteranskog sportskog centra Budva i Danila Vukićevića, direktora Sportskog centra ADA d.o.o. Plevlja. Generalni sekretar IASLIM-a predložio je Časlava Vešovića, kao direktora najvećeg sportskog centra u državi za prijedsednika Odbora i Danka Radevića za sekretara Odbora.

 

Rasprava

Veselin Radoman, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Cetinje, postavio je pitanje, dali su svi kandidati prisutni na sastanku. Vojin Vujović, direktor Javnog preduzeća Sportski centar Berane, postavio je pitanje koji sportski centri su zastupljeni u sekretariatu Odbora IASLIM Crne Gore. Predstavio je sportski centar Berane, koji je jedan od najvećih u državi. Na prvo postavljeno pitanje pročitani su brzojavi sa obaveštenjem o razlozima izostajanja nekih kandidata s današnjeg sastanka. Na dugo pitanje dato je bilo pojašnjenje, da su kod prijedloga uzimane u obzir karakteristike sportskih centara i njihov regionalni raspored. Bilo je naglašeno, da je kandidatna lista otvorena i da mogu svi predložiti svoje kandidate. Ljubiša Mišković, Fudbalski savez Crne Gore, podržao je kandidatnu listu.

 

 

Zaključak 4

Članovi sekretariata Odbora IASLIM Crne Gore za mandatno razdoblje 2011 – 2015 su:
1. Časlav Vešović - direktor Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica
2. Branislav Radević - direktor Javnog preduzeća Sportsko-rekreativni centar Bar
3. Pedja Ivanović - direktor Javnog preduzeća Sportski centar Nikšič
4. Savo Marović - direktor Javnog preduzeća Sportski centar Igalo
5. Damjan Knežević - direktor Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo polje
6. Ivan Ivanović - direktor Mediteranskog sportskog centra Budva
7. Danilo Vukićević - direktor Sportskog centra ADA d.o.o. Plevlja.

 

Zaključak 5

Prijedsednik Odbora IASLIM Crne Gore za mandatno razdoblje 2011 – 2015, je Časlav Vešović, direktor Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica.

Sekretar Odbora IASLIM Crne Gore za mandatno razdoblje 2011 – 2015, je Danko Radović, zamenik direktora Javnog poduzeća Sportski objekti Podgorica.

 

Zaključak 6

Odbor IASLIM Crne Gore na narednoj će sjednici raspravljati o prijedlozima za dodatne članove sekretariata Odbora.

 

Tačka 5

Sjednicu Odbora IASLIM Crne Gore vodio je prijedsednik Časlav Vešović. Predstavio je okvirni prijedlog programa Obora, koji će se u dalnjem radu dopunjivati. Program Odbora IASLIM Crne Gore u mandatu 2011 – 2015 uključuje sljedeća područja: (1) Zastupanje interesa sportskih centara i upravljača infrastrukturom za sport i slobodno vreme. (2) Priprema razvojnih programa i projekata, koji su značajni za razvoj infrastrukture za sport i slobodno vreme u državi. (3) Obrazovni programi i programi profesionalnog usposobljavanja na području infrastrukture za sport i slobodno vreme. (4) Studijske ekskurzije. (5) Normativi planiranja, izgradnje, upravljanja, održavanja i upotrebe infrastrukture za sport i slobodno vreme. (6) Katalog sportskih centara Crne Gore. (7) Međunarodna suradnja. Učestvovanje na međunarodnim seminarima i konferencijama. (8) Financijski plan.

 

Rasprava

Generalni sekretar IASLIM-a objasnio je članovima, da će Odbor obezbeđivati financijska sredstva za svoj rad sa marketinškim aktivnostima, sponzorstvima i donacijama. Odbor sada djeluje o okviru međunarodnog udruženja. Sredstva, koja će obezbediti članovi Odbora namijeniti će se za program Odbora. Članovi će kasnije raspraviti i odlučiti dali će osnovati samostalno Udruženje upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme Crne Gore. To udruženje bi se registrovalo kao samostalna organizacija na osnovu državnih propisa. Predložio je članovima Odbora, da uvrste u program organizaciju međunarodnog seminara i konferencije, na koju bi pozvali sportske centre i upravljače infrastrukturom iz cijele regije.

 

Generalni sekretar predstavio je sadržaj dviju anketa i predložio, da ih članovi ispune. To su ankete: (1) Sport, slobodno vrijeme i infrastruktura te (2) Investicije u infrastrukturu za sport i slobodno vrijeme. Na osnovu podataka iz anketa sekretariat Odbora dopuniti će program i pripremiti prijedloge za dalnji razvoj infrastrukture za sport i slobodno vrijeme u Crnoj Gori.

 

Međunarodno udruženje pozvati će predstavnika Odbora IASLIM Crne Gore, da sudjeluje u radu upravnog odbora Evropske konferencije Međunarodnog udruženja upravljaća infrastrukturom za sport i slobodno vrijeme.

 

Na sastanku su bili predstavljeni programi poduzeća: (1) Elan Inventa sa kompletnim inženiringom izgradnje objekata, montažnim tribinama i opremom za dvorane i druge sporske objekte, (2) SMG sa strojevima, opremom i uslugama za polaganje i održavanje vještačkih trava i površina u sportskim objektima i (3) Duol sa presostatičnim i drugim “balonima” za pokrivanje različitih vrsta sportskih objekata (bazeni, teniska igrališta, futbalska igrališta,…) i projektnim inženiringom.

 

Zaključak 7

Članovi Odbora prihvatili su prijedlog program Odbora IASLIM Crne Gore u mandatu 2011 – 2015. Program će se dopunjavati.

 

Tačka 6

Bez rasprave.


Prijedsednik Odbora IASLIM Crne Gore pozvao je članove na prijem u VIP salon sporske dvorane Morača.


Zapisnik je napisala Jana Janežič, poslovna sekretarica međunarodnog udruženja.

NEWSLETTER

Please send me newsletters with information about IASLIM activities.

E-mail:
Name and Surname:
Organization:
Action:    

SURVEY

Do you support the idea of foundation The International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management? [115]
Yes.
No.
I don't have opinion.
I would propose something else.