pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka konzorcija Mednarodne šole managementa infrastrukture za šport in prosti čas

 

Sestanek konzorcija in povabljenih predavateljev je bil v sredo, 19. avgusta 2009 ob 10. uri, v prostorih CISEF-a na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vsi udeleženci sestanka so prejeli gradiva za sejo po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sestanek je vodil direktor združenja.

 

Prisotni

Prof.dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, dr. Milan Hosta, programski direktor Ensico d.o.o. Ljubljana, Družba za športne inovacije, prof.dr. Boris Leskovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, prof.dr. Miro Kline, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, mag. Aleksander Igličar, vodja CISEF – Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete in Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije. Svojo odsotnost na sestanku so opravičili: prof.dr. Rado Pišot, prorektor Univerze na Primorskem, dr. Jože Podgoršek, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma in mag. Jože Torkar, direktor El-Tec Mulej, d.o.o., Bled,

 

Dnevni red

  1. Informacije o projektu v Sloveniji (razpis) in drugih državah
  2. Vsebina projekta in nosilci področij
  3. Dogovor o razvoju projekta v prihodnosti
  4. Ustanovitev mednarodnega konzorcija

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Informacije o projektu v Sloveniji (razpis) in drugih državah

Konzorcij izobraževalnih ustanov, gospodarskih družb in združenj v katerem so: (1) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (2) Univerza na Primorskem, (3) Medpodjetniški izobraževalni center GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, (4) Ensico d.o.o. Ljubljana, Družba za športne inovacije, (5) El-Tec Mulej, d.o.o., Bled, (6) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in (7) Združenje športnih centrov Slovenije, je v preteklem letu razvil izobraževalni projekt »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«.

V maju 2009 je bila vložena prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministratvo za šolstvo in šport, za sredstva evropskih strukturnih skladov. Ministrstvo je vlogo konzorcija zavrnilo in vsa sredstva v višini 2.738.765,00 EUR, dodelilo podjetju OKS-Olimp d.o.o. Ljubljana, za serijo 47 seminarjev!

Izobraževalni projekt je bil v letošnjem letu preveden v angleščino, španščino in portugalščino.

 

Projekt je bil predstavljen na: (1) svetovnem kongresu WLO, World Leisure Organization v Quebecu, Kanada, oktobru 2008, (3) mednarodni konferenci držav Latinske Amerike in Karibov “Mercosur” v Quitu, Ekvador, v oktobru 2008, (3) kongresu CESS, Confederation Europeenne Sport Sante, v Barceloni, Španija v oktobru 2008, (4) mednarodni konferenci in seminarju v Maputu, Mozambik (Univerza v Maputu, Olimpijski komite Mozambika in Asociacija športnih managerjev Mozambika), v februarju 2009, (5) mednarodnem seminarju in kontinentalni konferenci Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za Latinsko Ameriko in Karibe v San Carlosu, Venezuela v maju 2009. Z Univerzo “Univerzidad Iberoamericana del Deporte” iz San Carlosa je bil podpisan dogovor o sodelovanju pri razvoju izobraževalnega projekta.

 

Sklep 1
Prisotni na sestanku so se seznanili o poteku izobraževalnega projekta v Sloveniji in drugih državah.

 

TOČKA 2

 

Vsebina projekta in nosilci področij

 

Sklep 2
Vsebinska struktura izobraževalnega programa je določena. Sestavljajo je štiri izobraževalna področja: (1) Trajnostni razvoj, (2) Infrastruktura, (3) Programi in (4) Management. Vsako področje ima dva modula. Predmetniki modulov se bodo lahko spreminjali in dopolnjevali.

 

Sklep 3
Izobraževalni projekt vodi programski svet, ki ga je konzorcij imenoval na svoji prvi seji, 18. maja 2009. Vodje izobraževalnih področij so:
(1) vodja področja “Trajnostni razvoj” dr. Milan Hosta (programski direktor Ensico S d.o.o. Ljubljana),
(2) vodja področja “Infrastruktura” prof. dr. Boris Leskovec (Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani),
(3) vodja področja “Programi”, prof. dr. Rado Pišot (Univerza na Primorskem).
(4) vodja področja “Management” prof. dr. Tomaž Čater (Ekonomska fakulteta v Ljubljani).

 

Sklep 4
V prihodbnjih mesecih bomo zbrali informacije in razvili različne oblike izvedbe (ponudbe) izobraževalnega projekta: (1) certificiran program študija “ob delu” za managerje in strokovne delavce na ministrstvih, občinskih upravah, upravljavcih infrastrukture in podjetjih, dobaviteljih blaga in storitev, (2) poletne šole za študente in športne delavce v športnih organizacijah, (3) “on-line program študija” za študij na daljavo z uporabo interneta ter (4) program seminarjev z vsebinami predmetov iz programa.

 

TOČKA 3

 

Dogovor o razvoju projekta v prihodnosti

 

Sklep 5
Sprejet je bil predlog prof. dr. Borisa Leskovca, da bomo izobraževalni projekt razvijali postopoma, glede na dane finančne možnosti.

 

Sklep 6
Nosilci (vodje) izobraževalnih področij, modulov in predmetov bodo habilitirani univerzitetni profesorji. V programu bodo kot asistenti in predavatelji, sodelovali tudi vrhunski strokovnjaki iz specializiranih izobraževalnih ustanov, inštitutov in gospodarskih družb.

 

Sklep 7
Vodje izobraževalnih področij bodo v sodelovanju z direktorjem projekta in vodjo programa, v prihodnjem mesecu pripravili dopolnjem predmetnik z nosilci predmetov, asistenti in predavatelji.

 

Sklep 8
Prihodnji sestanek konzorcija bo sklican v prihodnjih mesecih, ko bo pripravljen dopolnjem predmetnik z nosilci predmetov, asistenti in predavatelji ter razvite različne oblike izvedbe (ponudbe) izobraževalnega projekta.

 

TOČKA 4

 

Ustanovitev mednarodnega konzorcija

 

Sklep 9
Izobraževalni projekt bo v prihodnjih mesecih predstavljen na: (1) mednarodnem seminarju in Evropski konferenci IASLIM, Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki bosta od 23. do 25. septembra 2009, v Ljubljani, Slovenija (2) mednarodni konferenci Sponsors Venue Summit, ki bo od 7. do 8. septembra 2009, v Münchenu, Nemčija, , (3) kongresu I. Congreso Iberoamericano de instalaciones deportivas y recreativas, ki bo od 19. do 22. oktobra 2009, v Barceloni, Španija in (4) 21. IAKS Congress, ki bo od 28. do 30. oktobra 2009, v Kölnu, Nemčija,.

 

Sklep 10
Izobraževalni projekt je del programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas (IASLIM). V okviru delovanja mednarodnega združenja bomo povabili k sodelovanju Univerze, izobraževalne ustanove, podjetja in mednarodne strokovnjake, ter pripravili ustanovitev mednarodnega konzorcija »International School of Sport and Leisure Infrastructure Management Consortium«.

 

Zapisala Jana Janežič

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelSCs 090819 Z Ljubljana Konzorcij mednarodne sole 2
pixel[ 139 kb ]

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008