pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Zapisnik seminarja "Šport in turizem"

 

 

 

Poročilo

Seminar
Šport in turizem
Rogla, 2. december 2010

 

Seminar je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Izveden je bil v četrtek, 6. maja 2010, od 9. do 16. ure, v kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu. Seminar so organizirali Združenje športnih centrov Slovenije, republiške panožne športne zveze in specializirani inštituti in podjetja. Predavatelji so bili iz Slovenije. Slušatelji seminarja so bili direktorji podjetij, javnih zavodov in vzdrževalci infrastrukture za šport in prosti čas iz Slovenije in Srbije. Slušatelji so prejeli študijsko gradivo in tehnične dokumente za upravljanje bazenov, pripravo kopalne vode, osvetlitev in ozvočenje bazenov, opremo bazenov in fitnesov ter čistilni servis. Vsa predavanja so bila predstavljena z video predstavitvami. Slušatelji programa so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.

 

Udeleženci

 

Predavatelji: Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Tadej Peranovič, sekretar VK Triglav in selektor državnih reprezentanc za mlajše kategorije pri vaterpolski zvezi Slovenije, Ciril Globočnik, direktor Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica, Ivanka Gale, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Mag. Renata Bregar, vodja kemijskega laboratorija na Inštitutu za varovanje zdravja, Franc Šolar, manager podjetja Sotom d.o.o. Ljubljana, Darko Gros, projektni vodji podjetja EL-TEC Mulej d.o.o. Bled, Marko Tomšič, MK Light sound d.o.o., Ljubljana, Moreno Rodman, direktor podjetja Sorgo d.o.o. Koper, Miha Verdnik, vodja prodaje Precor in Igor Mernik, podjetja IVEC d.o.o. Maribor. Slušatelji: Marko Lebar, Mestna občina Ljubljana, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Štefan Smodiš, Sava Medical in storitve d.o.o. Kranj, Alojz Deželak, KTRC Hrastnik, Bratislav Ignjatović, Sporstki centar Čair Niš, Dragan Bogojević, Sporstki centar Čair Niš, Viki Kroflič, ZPO d.o.o. Celje, Drago Zalokar, ZPO d.o.o. Celje, Luka Remic, Remax d.o.o. Maribor, Borut Marošek, Spotur Slovenj Gradec, Matej Nabernik, Spotur Slovenj Gradec, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Breda Petrovič Borovnik, Mestna občina Maribor, Gregor Prezelj, Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Helena Grajhofer, Javni zavod Center za mlade Ruše, Luka Trškan, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, Marjan Črnjavič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Mihela Gostenčnik, Zavod Športni objekti Maribor, Milan Ferlič, Zavod Športni objekti Maribor, Dušan Lončarevič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Robert Vrčon, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Sekule Popovič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Petra Lončarevič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Valter Jugovac, Javni zavod za šport Mestne občine Koper in Damjan Vrbnjak, ŠIM Ljutomer.


Predmeti, teme in vsebine seminarja

 

Predmeta 12102 in 12104: Bazeni in kopališča v državi. Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja. Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije. Vsebina: Predstavitev rezultatov anketne raziskave o bazenih in kopališčih v Sloveniji. Kakšne bazene in kopališča imamo v državi? Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja.

 

Predmeta 12102 in 12104: Pravila LEN za tekmovalne plavalne bazene. Godec Matjaž, član upravnega odbora Plavalne zveze Slovenije in mednarodni plavalni sodnik. Vsebina: Predstavitev Pravil LEN o infrastrukturi za plavanje. Bazeni. Proge. Semaforji. Druga oprema. Spremljajoči prostori. Kateri bazeni v Sloveniji izpolnjujejo Pravila LEN za plavanje?

 

Predmeta 12102 in 12104: Pravila FINA za vaterpolska igrišča. Boris Margeta, član Vaterpolske zveze Slovenije in mednarodni vaterpolski sodnik. Vsebina: Predstavitev Pravil LEN o infrastrukturi za vaterpolo. Bazeni. Igrišča. Semaforji. Druga oprema. Spremljajoči prostori. Kateri bazeni v Sloveniji izpolnjujejo Pravila LEN za vaterpolo?

 

Predmet 12104: Bazeni in kopališča – Obratovanje in vzdrževanje. Ciril Globočnik, direktor Plavalnega kluba Gorenjska banka Radovljica. Vsebina: Sistemi upravljanja. Obratovanje in vzdrževanje objektov. Sistemi oskrbe z energijo in vodo. Komunalne storitve. Ravnanje z nevarnimi snovmi. Stroški obratovanja in vzdrževanja. Trženje programov in storitev.

 

Predmet 12206: Kopalna voda v bazenih. Ivanka Gale, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Vsebina: Kopalna voda v bazenih. Higienske zahteve. Mikrobiološko in kemijsko onesnaženje vode. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

 

Predmet 12206: Postopki in tehnologije za zagotavljanje kakovosti kopalne vode v bazenih. Mag. Renata Bregar, vodja kemijskega laboratorija na Inštitutu za varovanje zdravja in Franc Šolar, manager podjetja Sotom d.o.o. Ljubljana. Vsebina: Sistemi priprave kopalne vode. Ocena stanja objektov. Načrt priprave kopalne vode. Izbira tehnologij in kemičnih sredstev. Ravnanje z nevarnimi snovmi.

 

Predmeta 12202 in 12206: Mikrofiltracija kopalne vode v bazenih in na kopališčih - Pogodbeno zagotavljanje prihrankov. Mag. Blaženka Pospiš Perpar, vodja projektne pisarne podjetja EL-TEC Mulej d.o.o. Bled. Vsebina: Načrt mikrofiltracije kopalne vode. Izbira primerne tehnologije. Rekonstrukcija objekta in izgradnja sistema mikrofiltracije kopalne vode. Obratovanje in vzdrževanje sistema. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov.

 

Predmeta 12104 in 12211: Učinkovita razsvetljava in ozvočenje v bazenih in na kopališčih - Pogodbeno zagotavljanje prihrankov. Darko Gros, projektni vodji podjetja EL-TEC Mulej d.o.o. Bled, Marko Tomšič, MK Light sound d.o.o., Ljubljana. Vsebina: (1) Zahteve za razsvetljavo bazenov in kopališč. Svetlobno-tehnične zahteve za osvetljevanje bazenov. Svetlobno-tehnični razredi. Svetlobno-tehnični razredi za TV prenose. Svetlobno-tehnične meritve. Osnovne fotometrične veličine. (2) Pravilna zasnova ozvočenja. Ključne informacije potrebne za izračun in zasnovo ozvočenja. Primer zasnove ozvočenja. (3) Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije. Ovire za uveljavljanje projektov pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in pogodbene oskrbe z energijo.

 

Predmet 12104: Lesene konstrukcije in samostoječe konstrukcije z membrano za bazene. Moreno Rodman, direktor podjetja Sorgo d.o.o. Koper. Vsebina: Ocena stanja in namembnosti objektov. Načrt pokritja bazena in preplastitve površin okoli bazena. Izbira primernih tehničnih rešitev in opreme. Rekonstrukcija/obnova objekta. Obratovanje in vzdrževanje bazena.

 

Predmeta 12109 in 21104: Oprema za bazene in fitnese. Miha Verdnik, vodja prodaje Precor. Vsebina: Ocena stanja objektov in ponudbe programov. Načrt izgradnje fitnes centra ter ponudbe športne opreme in oblačil svetovnih blagovnih znamk. Izbira primerne fitnes opreme. Izgradnja in oprema fitnes centra. Program vzdrževanja fitnes opreme.

 

Predmet 12209: Čistilni sevis in mehanizacija za čiščenje bazenov in kopališč. Igor Mernik, vodja projektov v podjetju IVEC d.o.o. Maribor. Vsebina: Ocena stanja objekta in čistilni servis. Program čiščenja objekta. Izbira primerne mehanizacije. Usposabljanje čistilcev in vzdrževalcev objektov.

 

Zapisala Jana Janežič, poslovna sekretarka.

 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

Rogla seminar sport in turizem.pdf

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008