pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


SESTANEK

Bled, 3. december 2009

 

 

PODJETJA
dobavitelji blaga in storitev
 

 

Sestanek je potekal v četrtek, 3. decembra 2009 ob 11. uri v sejni dvorani Hotela Ribno Bled. Udeleženci sestanka so bili direktorji zavodov, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter podjetij, dobaviteljev blaga in storitev. Prejeli so prejeli pisno gradivo o investicijskih projektih v infrastrukturo za šport in prosti čas v državi. Investicijski projekti so bili predstavljeni z video predstavitvami.

 

Udeleženci

Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, David Zupan, direktor Športnega društva GIB Šiška Ljubljana, Dejan Gobec, direktor podjetja Planet Sport, d.o.o. Ljubljana, Moreno Rodman, direktor podjetja Sorgo d.o.o. Koper, Tomaž Žolgar, direktor podjetja Fingar d.o.o. Rogaška Slatina, Primož Kunšič, podjetje El-Tec Mulej d.o.o. Bled, Gregor Wagner, vodja projektov podjetja Difa-Trading d.o.o. Radovljica, Tomaž Čufer, direktor podjetja Humko d.o.o. Bled, Igor Mernik, podjetje IVEC d.o.o. Maribor, Tomaž Šolar, direktor podjetja SoToM H.V. d.o.o. Ljubljana, Dejan Zevnik, podjetje KIMI d.o.o. Trzin in Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Vsebina

 1. Predlogi za poslovno sodelovanje.
  Jože Jenšterle, direktor združenja je direktorjem podjetij predstavil delovanje Združenja športnih centrov Slovenije v letu 2009, program za prihodnje leto, predloge za poslovno sodelovanje ter marketinške aktivnosti. Največje možnosti sodelovanja so na področju izmenjave informacij o investicijskih projektih, sodelovanje na področju strokovnega usposabljanja in študijskih ekskurzij ter predstavitev podjetij ter njihove ponudbe blaga in storitev, izbrani ciljni skupini kupcev.
   
 2. Stadion in športna dvorana v Stožicah v Ljubljani.
  Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana je direktorjem predstavil največji investicijski projekt v infrastrukturo za šport in prosti čas, v državi. Podrobno je prikazal idejno zasnovo ter objekte v športnem kompleksu, sistem financiranja investicije, načrtovan sistem upravljanja, programe, ki se bodo ponudili obiskovalcem ter sistem trženja. Obrazložil je postopke, proizvode in storitve, ki so potrebni za dokončanje športnega kompleksa. Direktor Jakič je odgovarjal na vprašanja direktorjev podjetij, ki dobavljajo oziroma so kandidirala na javnih razpisih za dobavitelje. Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje projektiranja stadiona ter vzdrževanja zelenih travnatih površin. Dobavitelje opreme, posebej za fitnes centre, je zanimalo, kakšni prostori se bodo zgradili na stadionu in v dvorani ter kakšno opremo načrtuje investitor.
   
 3. Športni center Bonifika Koper.
  Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, je predstavil investicijski projekt Športnega centra Bonifika Koper. Mestna občina Koper bo ponudila državi in Olimpijskemu komiteju Slovenije, da center postane Olimpijski center Slovenije ter vadbeni center za slovenske športnike na obali. Takšen predlog je podkrepljen z že zgrajeno infrastrukturo ter z objekti, ki jih bo občina zgradila v prihodnjih dveh (treh) letih. Predvsem pa bo športni center nudil odlične pogoje za športno vadbo in tekmovanja v mediteranski klimi. V letošnjem in prohodnjem letu poteka izgradnja pokritega olimpijskega bazena. V nadaljevanju se bo rekonstruiral in obnovil nogometni stadion ter zgradil atletski stadion. Športni center bo zaključen z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture, ki bo ponudila široko paleto možnosti za športno vadbo in tekmovanja za raznovrstne športe in rekreacijo. V sklopu centra bo tudi nova stavba občinske uprave. Pri izvedbi projekta bo investitor potreboval raznovrstne proizvode in storitve. Občina in javni zavod sta zainteresirana za široko in kakovostno ponudbo blaga in storitev, ki jih bosta potrebovala pri investiciji. Direktor je dajal informacije in pojasnila dobaviteljem opreme, ki jih je zanimalo, kakšna oprema se načrtuje za posamezne objekte v športnem centru. Direktorje podjetij so zanimali postopki priprave in izvedbe investicije ter način vodenja javnih razpisov.
   
 4. Stadion Ljudski vrt ter infrastruktura za Univerziado v Mariboru.
  Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, je predstavil aktivnosti, ki potekajo v Mariboru, pri načrtovanju in izvedbi druge faze izgradnje nogometnega stadiona Ljudski vrt. Načrtovanje infrastrukture za Univerziado v Mariboru se je v preteklem letu upočasnilo, zaradi urejanja zadev v zvezi s financiranjem investicijskih projektov. Predvidoma se bo nadaljevalo v prihodnjem letu, ko bodo znani objekti in druga infrastruktura, ki se bo v Mariboru in na Pohorju zgradila za veliko mednarodno športno prireditev. Investitorji in upravljavec infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru so zainteresirani za predstavitev proizvodov in storitev, ki so potrebni za izvedbo tega velikega investicijskega projekta. Direktoje dobaviteljev je zanimal terminski načrt izvedbe projekta izgradnje infrastrukture za Univerziado v Mariboru.

 

Sestanek predstavnikov podjetij in združenja je bil zaključen ob 13. uri.

 

Direktor združenja je direktorje podjetij povabil na poslovno kosilo v hotelsko restavracijo ter osebna srečanja s petdesetimi direktorji zavodov in podjetij, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelSestanek - PODJETJA dobavitelji blaga in storitev
pixel[ 1.126 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008