pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Mednarodna šola upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas

Seminar
 

ŠPORTNE DVORANE

Ljubljana, 19. januar 2012

 
 

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili člani konzorcija: (1) Združenje športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (4) Izobraževalni center Grm Novo mesto, (6) Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in (8) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije.

 

Seminar: Športne dvorane, je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsebino seminarja je razvilo Združenja športnih centrov Slovenije, v sodelovanju s partnerji: ZPO d.o.o. Celje, EP 2013 d.o.o. Ljubljana, Košarkarsko zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije, Odbojkarsko zvezo Slovenije, Nogometno zvezo Slovenije,  Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, El-Tec Mulej d.o.o. Bled, Decibel d.o.o. Idrija, MK light Sound d.o.o. Ljubljana, mestno občino Novo mesto, mestno občino Koper, mestno občino Ptuj in občino Jesenice. Slušatelji so bili direktorji in strokovni delavci upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter občinski uprav. Slušatelji so prejeli seminarsko publikacijo »Športne dvorane«. Vsa predavanja na seminarju so bila prikazana z video predstavitvami posameznih tem. Udeleženci seminarja so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.

 
 

Udeleženci

 

Predavatelji in organizatorji: mag. Tatjana Hren,

ZPO d.o.o. Celje, Aljoša Flander, Decibel d.o.o. Idrija, Branko Florjanič, Zavod za šport Mestna občina Koper, mag. Stanko Glažar, Mestna občina Ptuj, Darko Gros, El-Tec Mulej d.o.o. Bled, Dean Karov, MK Light Sound d.o.o. Ljubljana, Tatjana Janežič, Združenje športnih centrov Slovenije, Jože Jenšterle, Združenje športnih centrov Slovenije, Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, dr. Gregor Jurak, Fakulteta za šport Ljubljana, Miha Šter, Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Uroš Troppan, Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem. Slušatelji: dr. Janko Strel, Fakulteta za šport Ljubljana, Gabrijel Ambrožič, Atletska zveza Slovenije, Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Daniel Cukljati, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Denis Fakin, Športni in mladinski center Piran, Danilo Fras, Občina Šentjur, Justina Gosak, Javni zavod Šport Ljubljana, Marko Hudeček, Javni zavod Šport Ljubljana, Anže Jurčič, Javni zavod Šport Ljubljana, Alojz Jurečko, Jurles d.o.o, Živa Kasagič, Javni zavod Šport Ljubljana, Branko Koban, Javni zavod Šport Ljubljana, Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica, Simona Kostrevc, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Janez Lipič, Osnovna šola Puconci, Zoran Lubej, Javni zavod Šport Ljubljana, Boris Makoter, Javni zavod Šport Ljubljana, Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona, Sandi Mertelj, Zavod za šport Ptuj, Jože Nagode, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Vladoša Nižetić, Športni in mladinski center Piran, Jože Palčnik, Občina Šentjur, Boštjan Pavlič, Boštjan Pavlič s.p. Ljubljana, Slavko Pavlič, Pan-Goslar d.o.o. Ig pri Ljubljani, Samo Pinter, Zavod za šport Slovenske Konjice, Darja Pirnat, Javni zavod Šport Ljubljana, Sabina Ravnikar, Javni zavod Šport Ljubljana, Kristijan Salmič, Javni zavod Šport Ljubljana, Andrej Subašič, Občina Gornja Radgona, Primož Sulič, Zavod za šport Ajdovščina, Fanika Šket, Turizem Podčetrtek, GIZ, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Luka Trškan, Javni zavod Šport Ljubljana, Dušan Videmšek, Javni zavod Šport Ljubljana, Milan Vrečič, Razvojni zavod Občine Puconci, Boris Vrhovnik,Zavod za šport Zagorje ob Savi, Irena Vrtačnik Dujić, Javni zavod Šport Ljubljana, Simon Žnidaršič, Javni zavod Šport Ljubljana, Karel Žust, Javni zavod Šport Ljubljana, Branko Velišček, Zavod za šport Občine Tolmin, Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto, Maja Skale, Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport.

Vsebina seminarja
 
 

Predmet 11209 Študijska ekskurzija v športni center

Predstavitev upravljanja in ogled dvorane Stožice. Kristijan Salmič, vodja Športnega parka Stožice, Javni zavod Šport Ljubljana. Predstavitev glavne in vadbene dvorane, spremljajočih prostorov, tehnoloških sistemov (ogrevanje, komunalne storitve, razsvetljava, ozvočenje, semaforji), organizacije športnih in kultunih prireditev ter sistema upravljanja objektov v športnem parku. Predstavljena je bila investicija v glavnom dvorano, ki bo izboljšala njeno akustičnost.

 
 

Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas

Predmet 12102 Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas

Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas. Mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje. Vsebina: Vrste športnih dvoran (kriteriji za opredelitev namembnosti športnih dvoran, šolske telovadnice, dvorane za športno vadbo, prireditvene dvorane, večnamenske dvorane, posebne dvorane). Standardi trajnostnega razvoja (varstvo okolja, sistemi energetske oskrbe, komunalni sistemi, programi). Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje športnih središč. Arhitekturno projektiranje športnih dvoran. Tehnološki standardi in splošni tehnični normativi za športne dvorane. Programski standardi in normativi. Finančni normativi gradnje športnih dvoran. Standardi in finančni normativi upravljanja in vzdrževanja. Delovni normativi (struktura zaposlenih delavcev, poklici, stroški dela, izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih delavcev).

 
 

Predmet 12103 Športne dvorane

Pregled športnih dvoran v državi. Mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje, Jože Jenšterle, Združenje športnih centrov Slovenije, Boris Majer, Košarkarska zveza Slovenije, Samo Kuzma, Rokometna zveza Slovenije, Branko Maček, Odbojkarska zveza Slovenije, Stane Kokalj, Nogometna zveza Slovenije. Vsebina: Pregled športnih dvoran po vrstah objektov (male, srednje, velike). Namembnost dvoran. Programi športne vadbe in prireditev. Opremljenost dvoran (tribune, spremljajoči prostori, razsvetljava, ozvočenje, ogrevanje in prezračevanje, semaforji, oglasne table, vhodno-izhodni sistemi, športna oprema igrišč in rekviziti). Usposobljenost upravljavcev in vzdrževalcev. Temeljna vprašanja športne infrastrukture za dvoranske športe.

 
Dr. Gregor Jurak je predstavil pregled šolskih telovadnic.
 
Predmet 12103 Športne dvorane
Predmet 21106 Prireditve

Dvorane za Evropsko prvenstvo v košarki 2013. Aleš Križnar, direktor EP 2013 d.o.o. Ljubljana, Silvo Poljanšek, predsednik organizacijskega odbora v občini Jesenice, mag. Stanko Glažar, predsednik organizacijskega odbora v občini Ptuj, Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto. Vsebina: Predstavitev organizacije Evropskega prvenstva z vidika izgradnje in upravljanja dvoran v Ljubljani, Kopru, Jesenicah, Ptuju in Novem mestu. Investicijski projekti. Cena investicij. Programi uporabe dvoran.

 
 
Predmet 12103 Športne dvorane

Označevanje igrišč in sodobna oprema športnih dvoran. Miha Šter in Uroš Troppan, Elan Inventa d.o.o. Begunje. Vsebina: Vrste označevanja igrišč za različne športe v športnih dvoranah. Prioritetni vrstni red športov. Parketi, talne obloge, talni koši, (teleskopske) tribune, semaforji, zapisnikarske mize in druga oprema. Katere vrste opreme so primerne za športne dvorane v Sloveniji?

 
 
Predmet 12211 Razsvetljava in ozvočenje

Akustika športnih dvoran. Aljoša Flander, Decibel d.o.o. Idrija. Vsebina: Vrste dvoran po namenu glede na njihovo akustiko. Smernice akustike v športnih dvoranah. Meritve akustičnosti dvoran. Načrt izboljšanja akustičnosti dvoran. Pregled opreme za izboljšanje akustičnosti dvoran. Primeri dobrih praks.

 
 
Predmet 12211 Razsvetljava in ozvočenje

Ozvočenje in osvetlitev v športnih dvoranah. Darko Gros, El-Tec Mulej d.o.o. Bled in Dean Karov, MK Light Sound d.o.o. Ljubljana. Vsebina: Načrtovanje ozvočenja športnih dvoran. Pravilna zasnova ozvočenja. Ključne informacje potrebne za izračun in zasnovo ozvočenja. Primeri dobrih praks. Načrtovanje osvetlitve športnih dvoran. Zahteve za osvetlitev športnih dvoran. Svetlobno-tehnične zahteve za osvetljevanje športnih dvoran. Svetlobno-tehnični razredi. Svetlobno-tehnični razredi za TV prenose. Svetlobno-tehnične meritve. Osnovne fotometrične veličine.

 
 

Strokovni seminar je potekal od 8.00 do 14.25.

 

Zapisala Jana Janežič.

 

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008